Σχεδιασμός Επαγγελματικών Καρτών «Άκης Τελίδης | Ασφαλιστικός Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος»